Riutta - Hiivola - Herajoki
www.vesiosuuskunta.info

VESIOSUUSKUNTA RIUTTA – HIIVOLA – HERAJOKI

Maisemakuva

Vesiosuuskunta on perustettu vuonna 2004. Sen kotipaikkana on Riihimäki ja toiminta-alueena Riuttan, Hiivolan ja Herajoen kylät sekä osa Kormun kylää Lopelta. Osuuskunta on jäsentensä omistama palveluosuuskunta, jonka tehtävänä on talousveden jakelu ja jäteveden keruu sen verkostoon liittyneiltä jäseniltä. Veden osuuskunta ostaa Riihimäen kaupungin vesihuoltolaitokselta ja toimittaa jäteveden sinne puhdistettavaksi.

Osuuskunnan jäsenmäärä on 127 ja liittymät on rakennettu 113 kiinteistölle. Sekä vesi- että jätevesilinjoja on rakennettu 25 km kumpiakin. Talousvedelle on rakennettu yksi paineenkorotusasema ja jätevesilinjoilla on 71 talo- ja linjapumppaamoa. Toimitettava vesimäärä on noin 7.000 m3 vuodessa. Rakennushanke valmistui vuoden 2007 aikana ja sen kustannukset olivat ilman arvon-lisäveroa n. 930.000 €. Hankkeeseen saatiin Hämeen ympäristökeskukselta avustusta 200.000 €. Lisäksi Lopen kunta avusti loppilaisia liittyjiä 1.000 €:lla kutakin. Liittymismaksuksi tuli 6.333 € / liittyjä. Kaksi kolmasosaa liittyjistä maksoi liittymismaksunsa ennakkoon tai heti hankkeen valmistuttua. Osuuskunnalle jäi vain pitkäaikainen, Riihimäen kaupungin takaama laina.

Osuuskunnan hallinnossa ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistö keväisin pidettävässä osuuskunnan kokouksessa, jossa valitaan myös osuuskunnan hallitus hoitamaan osuuskunnan asioita. Osuuskunnalla ei ole palveluksessaan palkattuja henkilöitä. Kirjanpito ja osa verkoston hoitoon liittyvistä tehtävistä ostetaan ulkopuolisina palveluina ja osa tehdään talkootyönä.